תמונה של אבא וילדה

דיאלוג מרגש של פרידה מהורים, לאורך שנות שנות דעיכתם, המתמודד עם טאבו ומנסה לומר את הבלתי ניתן לאמירה.
Manufacturer: Raquel Chalfi
Availability: Out of stock
Free shipping
$62.00
$0.00